World History Archive/Imageselect

Hvilken lyd ble tatt opp først?

Verdens første lydopptak ble foretatt på en fonautograf for 160 år siden. Men oppfinneren av maskinen fikk aldri høre opptaket.

Den 9. april 1860 gjorde den franske oppfinneren Édouard-Léon Scott de Martinville historiens første lydopptak. Lyden – en kort gjengivelse av den franske folkesangen Au clair de la lune – ble laget ved hjelp av en såkalt fonautograf.

Apparatet var det første som klarte å lagre lyd, selv om lagringen ikke skjedde som faktisk lyd, men som en grafisk fremstilling av lydsvingninger – omtrent som en seismograf.

VIDEO: Hør verdens første lydopptak her

Video

Maskinen fungerte ved at en nål overførte vibrasjoner frembrakt av lyd til et stykke papir som var blitt behandlet med lampesot.

Dessverre for Martinville hadde han i 1860 ennå ikke oppfunnet teknikken for å konvertere opptegnelsene tilbake til lyd, så han fikk aldri selv hørt opptaket sitt.

Den æren gikk i stedet til en gruppe amerikanske forskere som i 2008 var i stand til å høre den nesten 150 år gamle sangen.

Fonautograf

  • Oppfinner: Édouard-Léon S. de Martinville
  • Patentert: 25. mars 1857
  • Lagringsmedium: Papir
  • Motor: Mekanisk, hånddrevet
  • Nål til opptak: Børstehår fra svin

Den første praktisk anvendelige lydopptakeren ble oppfunnet i 1877 av Thomas Edison. Hans fonograf brukte en tynn metallfolie til å ta opp og avspille lyd og ble en stor kommersiell suksess de neste tiårene, inntil den ble avløst av grammofonen.