Getty Images & Shutterstock
zeppeliner luftskip

Hvorfor gikk luftskipet ut av bruk?

Luftskip hadde både restaurant og sovelugarer. Hvorfor gikk luftskipet ut av bruk og ble erstattet med ukomfortable fly?

Den voldsomme Hindenburg-katastrofen i 1937, der det tyske luftskipet brant opp, satte et effektivt punktum for luftskipenes æra.

Men frem til 1937 så konkurransen mellom fly og luftskip ut til å ende med seier til luftskipet – særlig når det handlet om lengre flygninger over for eksempel Atlanteren.

Fly måtte mellomlande på havet

Datidens fly kunne ikke ta turen i ett strekk, men måtte lande på havet for å tanke opp.

Plassen var trang og komfort forbeholdt de rikeste. Her hadde luftskipene en klar fordel, for de hadde plass til ordentlige lugarer, en god restaurant og til og med en røykesalong.

Nazi-Tyskland var ledende innenfor luftskip, men fikk ikke kjøpe helium til oppdriftsmiddel. I stedet var skipene fylt med eksplosiv hydrogen.

Eksplosjonen i 1937 satte en stopper for flygningen, og kort etter brøt andre verdenskrig ut. Da freden endelig kom, var luftskipsteknologien foreldet.

Luftskipet vs. flymaskinen: Derfor tapte luftskipet

Gassen helium, som ikke kan brenne, kunne kanskje ha forlenget luftskipets levetid etter 1937.

Men den ustabile verdenssituasjonen førte til et internasjonalt forbud mot kjøp og salg av helium.

Den teknologiske utviklingen av flymaskinen som fant sted underandre verdenskrig, gjorde at fly ble raskere og tryggere enn luftskip.

Flyene vokste i størrelse og kunne snart tilby behagelig transport.