Hvorfor heter det en cockpit?

I flygingens barndom for 100 år siden syntes britene at ordet cockpit beskrev et trangt rom. En perfekt beskrivelse av flygerens trange plass bak styrestikka i et fly.

Cockpitens navn kommer av at flygerne satt så trangt.

Egentlig til hanekamper

Direkte oversatt betyr cockpit «hanegrav», og det betydde opprinnelig et rom der folk stimlet sammen for å se hanekamper. De blodige konkurransene var ulovlige, fordi de førte med seg veddemål om penger. Derfor var mange cockpiter gjemt i skumle kjellere.

Et militæruttrykk fra 1914

På 1700-tallet snek ordet seg inn i den britiske marinen da sjøfolk begynte å kalle de minste kahyttene under dekk for cockpiter.

Derfra var veien kort til å kalle førerkabinen i et fly for en cockpit. Britiske militærflygere tok uttrykket til seg i 1914, og det spredte seg til andre språk.