U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph
Møll

Hvorfor heter en datafeil en «bug»?

I 1947 arbeider et forskerteam på Harvard University med å utvikle en datamaskin, men maskinen slutter plutselig å virke. Da de åpner datamaskinen, gjør de en liten – men historisk – oppdagelse.

En «bug» (insekt, red.) i datamaskinterminologi refererer til en feil i koden som får et program til å melde feil eller krasje.

Den første kjente «data-bugen» ble rapportert 9. september 1947 av den amerikanske matematikeren og dataforskeren Grace Hopper. Hun hadde vært med på å utvikle datamaskinen Mark II ved Harvard University, men en dag opplevde forskerteamet hennes at datamaskinen ikke fungerte som den skulle.

Da forskerne åpnet maskinens kabinett, oppdaget de at en møll hadde satt seg fast i et elektrisk relé i jakten på et varmt skjulested. Hopper noterte etterpå i loggboken sin at datamaskinen fungerte igjen da den hadde blitt «debugget» – altså da møllen hadde blitt fjernet.

Møll

Historiens første «data-bug» – en møll – er i dag utstilt på USAs nasjonalmuseum, Smithsonian.

© U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph

Det fantes «bugs» før datamaskiner

Selv om ordet «bug» først ble brukt i forbindelse med datamaskiner i 1947, har begrepet blitt brukt for å beskrive mekaniske feil siden 1870-tallet, da elektronikk og datamaskiner ennå ikke eksisterte.

Det er ikke kjent hvem som først brukte ordet «bug» for å beskrive en mekanisk feil, men det må ha skjedd før 1878. Dette året refererte i hvert fall oppfinneren Thomas Edison til ordet i den betydningen i et brev til en samarbeidspartner:

«Sånn har det vært med alle oppfinnelsene mine. Så oppstår vanskelighetene, dette og hint slutter å virke, og det er på dette tidspunktet det dukker opp ‘bugs’ – som slike småfeil og besværligheter kalles.»

Da Hoppers forskerteam fant den døde møllen i 1947, var de sannsynligvis klar over at begrepet «bug» tidligere hadde blitt brukt om mekaniske feil. Men ikke desto mindre var forskerteamet de første som brukte begrepet om en datafeil.