Quiz: Landbruk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

De eldste kjente sporene etter dyrking av nyttevekster er funnet i Midtøsten. Når stammer disse sporene fra?

I 1994 kom en helt ny type landbruksprodukt på markedet i USA under navnet "Flavr Savr". Det var...?

Giftstoffer har vært brukt i landbruket i århundrer. Hvilket insektmiddel var vanlig frem til 1970-årene, men er nå forbudt?

Private småbruk dekket i 1980 tre prosent av Sovjets landbruksareal. Hvor mye av landbruksproduksjonen sto de for?

Hva kalles de store kollektivbrukene som ble opprettet i sovjetisk landbruk fra 1930-årene?

Hva har fått skylden for å forårsake den amerikanske borgerkrigen, fordi det økte etterspørselen etter slaver?

Navnet John Deere forbindes i dag med traktorer. Hva var han i 1837 den første til å sende på markedet?

På midten av 1800-tallet ble befolkningen i Irland rammet av en katastrofal hungersnød. Hva var årsaken?

Før kjemisk fremstilt gjødsel kom på markedet på midten av 1800-tallet, gjødslet bønder blant annet jorden med...?

Få tiår etter at produksjonen for alvor skjøt fart, var Algerie rundt år 1900 verdens største eksportør av hvilken vare?

I dag har Australia en sauebestand på omtrent 80 millioner. Når kom de første sauene til det australske fastlandet?

En oppfinnelse fra slutten av 1870-årene fikk enorm betydning for kveg­bønder i USA. Hvilken?

Kakaobønnen stammer fra Mellom-Amerika, der aztekerne ikke bare verdsatte den for den gode smaken, men også...?

Poteten stammer fra Sør-Amerika og nådde Europa på 1500-tallet. På 1700-tallet ble den særlig populær i Frankrike fordi...?

I Norge går de aller eldste sporene av husdyrhold og åkerbruk tilbake til tiden...?

Hvilken selvgående maskin, som tidligere ble trukket av hester eller muldyr, ble først lansert av Benjamin Holt?

Kanskje du er interessert i