Ellehammer slipper bakken

Med kløkt og en god porsjon stahet greide den danske oppfinneren Ellehammer å få et fly i luften i 1906. Han var Europas svar på Edison og gjorde mange banebrytende oppfinnelser. Allerede i 1912 eksperimenterte Ellehammer med et helikopter – som han anså for å være det perfekte flyet.

Books:
J.C.H. Ellehammer: Jeg fløj, Drengeforlaget, 1931
Toni Mygdal-
Meyer: Da danskerne fik vinger, Gyldendal, 2002

Websites:
lwww.tekniskmuseum.dk