En ny Ford hvert 3. sekund

I 1913 innførte Ford en helt ny produksjonsmetode på bilfabrikken sin. Samlebåndet gjorde det mulig å bygge biler i et hittil usett tempo.

Når produksjonen gikk for fullt, kunne Henry Fords samlebåndsarbeidere montere nesten 10 000 biler om dagen.

T-Ford på samlebånd ga suksess

Henry Fords billige Model T, på norsk kalt T-Ford, var så populær at det var umulig for fabrikken å holde tritt med etterspørselen. Tradisjonell bilproduksjon var for tidkrevende, så Ford lot seg inspirere av et besøk på et slakteri og innførte samlebåndet på sin fabrikk. Det sikret en T-Ford til alle kunder, gjorde Henry Ford søkkrik og forandret industriproduksjonen for alltid.

Ti tusen nye Forder på én dag

Fords fabrikk var et industrielt underverk. Bilene tok form på samlebåndet etter hvert som delene ble ført frem til de ulike monteringstrinnene. Hver arbeider hadde en spesialisert oppgave, for eksempel å skru fast en forskjerm, og både skruer og skjerm kom til ham når han var ferdig å montere den forrige. Optimaliseringen av samlebåndet innebar at fabrikken kunne produsere så mange som 10 000 biler på bare ett døgn.

Følg samlebåndet gjennom Fords fabrikk og se film fra monteringshallen.

Video