Geniale oppfinnere la lyden på lager

Ildsjelene bak telefonen og den elektriske lyspæren brukte formuer på kappløpet om å ta opp, lagre og spille av lyd. Oppfinnelsene fikk de rareste navn: fonograf, grafofon, fonautograf og grammofon. En av ideene lyktes og kom til å revolusjonere kulturlivet, men egentlig var den tenkt som diktafon.

Books:
Science Museum: Talking Machines, 1877-1914: Some Aspects of the Early History of the Gramophone, 1982
Kittler, Friedrich A.: Gramophone, Film, Typewriter; Stanford 1999

Websites:
www.soc.duke.edu/~s142tm01/history.html