Britenes statsminister lord Salisbury fikk en kjøretur i en topp moderne dampbil i 1902.

Har biler noen gang gått på damp?

De første lokomotivene kjørte på damp. Hva med bilene?

4. februar 2015

Mange dampbiler i begynnelsen av 1900-tallet

Damp var lenge bilindustriens foretrukne drivmiddel.

For eksempel gikk 485 av 909 biler som USA registrerte i 1902, på damp.

Allerede på 1600-tallet eksperimenterte oppfinnere med mindre, dampdrevne kjøretøy, men først i 1880-årene inntok serieproduserte dampbiler veiene i Europa og Nord-Amerika. Dampbiler utnyttet tiårs erfaringer fra lokomotivproduksjon, og i begynnelsen fungerte de langt bedre enn bensindrevne biler.

Da den elektriske selvstarteren ble oppfunnet i 1912, endret styrkeforholdet seg. Håndsveiven gjorde det tungt og farlig å starte en bensinmotor – den elektriske selvstarteren krevde bare et trykk på en knapp. Dampmotorer kunne først kjøre etter 40 sekunders ventetid, mens vannet kokte opp.

Fra skovlhjul til stempelmotor – damp drev de første bilene

Verbiests legetøj: Verbiest 1679
Verbiests legetøj: Verbiest 1679

For at imponere Kinas kejser byggede belgiske Ferdinand Verbiest et primitivt køretøj, der blæste damp ind på et skovlhjul, som trak drivakslen.

Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769
Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769

En lastbil til at fragte tungt artilleri var målet for franske Joseph Cugnot. Hans bil blev den første, der brugte damp til at drive en stempelmotor.

Dobles fartdjævel: Doble 1925
Dobles fartdjævel: Doble 1925

Helt frem til 1931 videreudviklede og forfinede de amerikanske Doblebrødre dampbiler. Deres Steamer Coupe kunne køre 140 km/t.

Verbiests leketøy 1679
Verbiests leketøy 1679

For å imponere Kinas keiser, bygde belgiske Ferdinand Verbiest en primitiv vogn der damp blåste inn på et skovlhjul som trakk drivakslen.

 Cugnots krigslastebil: Cugnot 1769
Cugnots krigslastebil: Cugnot 1769

En lastebil som kunne frakte tungt artilleri, var målet for franske Joseph Cugnot. Bilen var den første som brukte damp til å drive en stempelmotor.

Dobles fartsdjevel: Doble 1925
Dobles fartsdjevel: Doble 1925

Helt frem til 1931 videreutviklet de amerikanske Doble-brødrene dampbiler. Deres Steamer Coupe kunne gå i hele 140 km/t.

Kanskje du er interessert i