Lanmas/Imageselect
History. Transport. Old vehicle. Steam automobile. Engraving, 19th century. Later colouration.

Har biler noen gang gått på damp?

Da biler begynte å vinne terreng i starten på 1900-tallet, var det langt fra enighet om det beste drivmiddelet.

Mange dampbiler i begynnelsen av 1900-tallet

Damp var lenge bilindustriens foretrukne drivstoff.

F.eks.: Av de 909 bilene som USA innregi­strerte i 1902, kjørte 485 på damp.

Allerede på 1600-tallet eksperimenterte oppfinnere med mindre dampdrevne kjøretøyer, men det var først i 1880-årene at serieproduserte dampbiler begynte å kjøre rundt på veiene i Europa og Amerika.

Dampbiler utnyttet årtiers erfaring­er fra lokomotivproduk­sjonen og var i førstningen bedre enn bensindrevne biler.

Britenes statsminister lord Salisbury fikk en kjøretur i en topp moderne dampbil i 1902.

© getty images

Men da den elektriske selvstart­eren ble oppfunnet i 1912 endret det maktbalansen.

Med sveiv var det vanskelig og farlig å starte en bensinmotor, men den elektriske selvstarteren krevde bare et trykk på en knapp.

Dampmotorer kunne ikke kjøre før etter en lenger ventetid mens vannet kom opp i koketemperatur.

Fra skovlhjul til stempelmotor – damp drev de første bilene

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1679: Verbiests leketøy

For å imponere Kinas keiser bygget belgiske Ferdinand Verbiest et primitivt kjøretøy som blåste damp inn på et skovlhjul som trakk drivakselen.

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1769: Cugnots krigslastebil

En lastebil til å frakte tungt artilleri var målet for franske Nicholas Cugnot. Bilen hans ble den første som brukte damp til å drive en stempelmotor.

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1925: Dobles fartsdjevel

Helt frem til 1931 videreutviklet og forfinet de amerikanske Doble-brødrene dampbiler. Deres Steamer Coupe kunne kjøre 140 km/t.

Samtidig betydde Henry Fords masseproduksjon av sin Ford T at bensindrevne biler ble både vesentlig billigere og mer effektive.

I årene som fulgte innstilte damp­bilfabrik­antene produk­sjonen. Det siste firmaet som produserte dampbiler, var Doble, som gikk konkurs i 1931.

🎥 Se dampbilen i aksjon:

Video