Hva kunne John Deere?

Hvorfor ble John Deere så berømt?

John Deere var en amerikansk smed som i 1837 fremstilte den første
funksjonelle plogen med stålskjær. I motsetning til den tradisjonelle plogen, som var fremstilt av støpejern, var stålskjæret så skarpt og glatt at det kunne skjære rett gjennom den seige torvjorda på prærien. John Deeres oppfinnelse bidro dermed til å åpne det amerikanske vesten for nybyggerne.
Deere fikk ideen til stålskjæret da han så et knekt sagblad ligge i et sagbruk. Eieren ga ham lov til å ta sagbladet med hjem, og Deere begynte straks å bygge på stålskjæret sitt.
Han solgte sin første plog til den lokale bonden Lewis Crandall, og i 1841 laget og solgte John Deere 75-100 ploger i
firmaet sitt Deere & Company, som i dag er verdensledende innenfor landbruksmaskiner.
Firmaet sendte sin første traktor på markedet i 1923. Det var den klassiske John Deere Model D, som ble produsert frem til 1953.
John Deere døde i 1886. Da hadde han for lengst overlatt ledelsen av Deere & Company til sønnen Charles.