Forbrenningskammeret ble koblet fra like etter rakettoppskytingen og landet i havet.

IT-milliardær berger månerakett

Få minutter etter oppskyting fra Cape Canaveral i Florida havnet første trinn av USAs måneraketter i Atlanterhavet. IT-milliardær og romfartsentusiast Jeff Bezos har funnet noen av de over 40 år gamle delene fra Saturn V-rakettene.

ROV hentet deler av månerakett

Bezos' teknikerteam brukte NASAs flydata og sonar til å lokalisere vrakrestene på nesten 5000 meters dyp. En fjernstyrt miniubåt, en såkalt ROV, samme type som den som ble brukt til å ut­­forske Titanic, hentet rakett­delene til overflaten.

Delene fra måneraketten i god stand

Blant de viktigste funnene er to av forbrenningskamrene som ble skutt ut fra rakettene kort etter utskytingen. Alle delene er for­bløffende godt bevart, tatt i betraktning at de traff havflaten med enorm hastighet.

Serienumrene kan imidlertid ikke leses på noen av delene som er funnet, og ekspertene har derfor ikke kunnet avgjøre hvilke måneferder de stammer fra. NASA sendte opp i alt sju måneraketter mellom 1969 og 1972.

Kanskje du er interessert i