Komfortable busser utkonkurrerte sporvognen

Bussens fleksibilitet og lave kostnader satte en stopper for sporvognens seiersgang.

Særlig etter 2. verdenskrig ble sporvogner i mange byer erstattet med busser.

© Shutterstock & Library of Congress

I november 1832 ble historiens første faste sporvognsrute åpnet i New York.

Trikken var riktig nok hestetrukken, men det billige og driftssikre transportmiddelet vakte så stor begeistring at sporvogner snart ble innført i flere amerikanske storbyer.

Med tiden ble hester skiftet ut med damp og siden elektrisitet, i takt med at sporvognen gikk sin seiersgang verden rundt.

Oslo fikk blant annet Skandinavias første elektriske sporvognslinje - derav navnet «trikken» - i 1894.

Busser var billigere og mer fleksible

Men fra 1920 begynte folk ellers i verden å foretrekke de mer komfortable bussene.

De krevde ikke skinner og var derfor mer fleksible og billige for trafikkselskapene. For eksempel kunne en rute raskt omlegges etter behov.

I løpet av 1960-årene ble de fleste sporvogner erstattet av busser i så godt som alle byer i USA.

Snart fulgte store deler av verden etter, mens mange land i Europa, i tillegg til Norge, beholdt sporveien.