Hulrommet i Leonardos løve skjulte en bukett franske liljer.

Merkverdige mekaniske oppfinnelser

En automatisk and åt korn og slapp fugleskitt. En androide tegnet kjærlighetsguden Amor. Og en mekanisk dukke slo Napoleon i sjakk. Det rant nærmest over av mekaniske underverk i renessansen – det ene mer sært enn det andre.

I den europeiske renessansen ble kunsten født på ny. Malere, billedhoggere og arkitekter løsrev seg fra middelalderens strenge formspråk og eksperimenterte fritt med å gjøre kunsten naturtro og harmonisk. Dette ga seg også utslag i fremveksten av en annen mer ukjent disiplin – å få tilsynelatende døde ting til å bryte ut i sang, spill eller dans. Overklassen punget nemlig villig ut for mekaniske påfunn som vandrende dukker eller mekaniske munker. De første automatbyggerne brukte på 1500-tallet primitive valser og store tannhjul til å gi leketøyet liv. Men etter hvert som urmakere og oppfinnere forbedret de mekaniske delene, ble automatene mer avansert og kunne for eksempel tegne kunstferdige portretter. Senere ga teknikken bak de automatiserte innretningene inspirasjon til maskinene som skulle erstatte tusenvis av håndverkere og industriarbeidere fra midten av 1700-tallet – blant annet den mekaniske vevstolen.

Kanskje du er interessert i