Selandia var historiens første dieselskip på verdenshavene. Hun la ut på jomfruturen samme år som Titanic.

Når fikk skip dieselmotorer?

Hvor lenge har skip blitt drevet av diesel i stedet for damp?

Historiens første dieselskip for ferdsel på verdenshavene var Selandia fra det danske Øst-asiatisk Kompani, ØK. Lasteskipet ble satt inn i tjeneste i 1912, samme år som det mer kjente Titanic.

I 1893 hadde Rudolf Diesel utviklet en motor som siden har båret hans navn. Diesels oppfinnelse utnyttet energien i drivstoff mye bedre enn tidens kullslukende damp­maskiner. En av Diesels motorer fikk en effektivitet på 75 prosent, mens dampmaskiner ofte bare presterte 10 prosent.

Skipsredere kunne både tjene mer og få mer plass i lasten ved å gå over til dieselolje. Ubåter og lektere ble utstyrt med den nye motoren. Men store rederier var skeptiske, fordi manøvreringsevnen til skip ble kraftig redusert. Tidlige dieselmotorer måtte nemlig stoppes før de kunne slå bakk.

Selandias dieselmotor ga en toppfart på 12 knop – bare halvparten av Titanic. Til gjengjeld var hun mye billigere i drift.

Danske ØK var det første rederiet som tok spranget og bestilte dieselskip for seilinger til Det fjerne østen. Verftet Burmeister & Wain i København, som bygde Selandia, ble etter hvert verdens ledende produsent av dieselmotorer til skip.

Selandia forliste utenfor Japan i 1942.

Kanskje du er interessert i