Raketter i krig

Bambusraketter, stalinorgler og V2-raketter. Fra 1200-tallets Kina spredte rakettvåpenet seg etter hvert til slagmarker over hele verden. I India ble en britisk hær i 1780 knust av et lite fyrstedømme med en velutviklet raketteknologi. Få år senere lærte britene selv å bruke raketter i kamp.

1. januar 2009 av Kasper E. Nielsen

Books:
Læs mere
● Alfred W. Crosby: Throwing Fire. Projectile Technology Through History, Cambridge University Press, 2002 ● David Baker: The Rocket. The History and Development of Rocket & Missile Technology, Crown Publishers Inc., 1978

Websites:
● www.spaceline.org/rockethistory.html

Kanskje du er interessert i