Verdens første lyntog

Damplokomotivet “The Rocket” satte en avgjørende verdensrekord i 1829. Det kjørte 46 km/t og slo suverent den daværende rekorden på 13 km/t. Far og sønn sto bak det geniale designet, som markerte starten på en rivende, verdensomspennende utvikling.

Books:
Michael R Bailey, John P. Glithero, The Stephensons’ “Rocket”: A History of a Pioneering Locomotive, Science Museum, 2002.

Websites:
www.vryork.com/national-railway-museum-2006/source/rocket_replica-nrmr.html
www.bbc.co.uk/history/games/rocket/rocket.shtml