Sta brødre åpnet verdens første kino
Oppfinnelser

Sta brødre åpnet verdens første kino

13 minutter

40 år siden: Frankrike avskaffer giljotinen
Oppfinnelser

40 år siden: Frankrike avskaffer giljotinen

11 minutter

Brødrene Wright tålte ingen konkurranse
Oppfinnelser

Brødrene Wright tålte ingen konkurranse

25 minutter

120 år siden: Marconi sender det første radiosignalet over Atlanteren
Fysiker Guglielmo Marconi og radiosystem
Oppfinnelser

120 år siden: Marconi sender det første radiosignalet over Atlanteren

13 minutter

Nobels oppfinnelse kostet lillebror livet
Oppfinnelser

Nobels oppfinnelse kostet lillebror livet

28 minutter

Linser gjorde verden skarpere
Briller, oppfinnelse, historie
Oppfinnelser

Linser gjorde verden skarpere

5 minutter

Satset alt: Iskongen av USA ville avkjøle tropene
Oppfinnelser

Satset alt: Iskongen av USA ville avkjøle tropene

14 minutter

Uret gjorde oss til slaver av tiden
Oppfinnelser

Uret gjorde oss til slaver av tiden

6 minutter

Mennesket jaktet på dyphavsskatter
Oppfinnelser

Mennesket jaktet på dyphavsskatter

15 minutter