Miniland

5 oppfinnelser formet Lego

Oppfinnelsen av en engelsk plastsprøytemaskin blir det som setter fart i Christiansen-familiens lille leketøysfirma. Og senere kommer nye rørdesign og banebrytende veiledninger.

1. Plastmaskin ga ideen

De første Lego-klossene fra 1949 var hule og satt ikke spesielt godt fast til hverandre.

© Maxx3001

Ole Kirk Christiansen er fornøyd da maskinen spytter ut en plastgjenstand. Året er 1946, og selgeren fra den britiske maskinfabrikken Windsor har nettopp demonstrert hva en topp moderne plastsprøytemaskin duger til.

Den danske leketøypsrodusenten ser maskinens potensial for Lego, Christensen-familiens firma. Da representanten viser frem plastklosser fra det engelske leketøysfirmaet, værer Christiansen en suksess.

Christiansen kjøper en støpemaskin for 30 000 kroner, ca. 860 000 nåtidskroner. Tre år etter demonstrasjonen selger Lego sitt første plastbyggesett til barn og kaller det Automatic Binding Brick.

2. Rørdesign ble vendepunktet

Saksmappen med den opprinnelige patentsøknaden fra Godtfred Kirk Christiansen, grunnleggeren Ole Kirk Christiansens sønn. Patentet gjelder et såkalt “leketøysbyggeelement”.

© Patentvæsenet

De første utgavene av Lego-klossen er ikke stabile. Klossene faller ofte fra hverandre hvis et barn vil flytte et Lego-bygg, f.eks. et hus.

I likhet med forbildet, klossene fra engelske Kiddicraft, er de første Lego-klossene hule og med 2x4 knopper oppå. Når en annen hul Lego-kloss klemmes ned over de åtte knoppene, henger de to klossene samme – men de faller også lett fra hverandre.

Ole Kirk Christiansens sønn Gotfred klekker ut et annet design. Lego-klossen får små innvendige rør så de kan klikkes bedre fast på en annen kloss og lett skilles fra hverandre igjen.

På ettermiddagen 28. januar 1958 sender Lego en søknad til det danske Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. Prisen for å behandle søknaden er 24 kroner.

Designet er så gjennomført at Lego ikke har endret det siden.

3. Manualer gjorde byggingen til en lek

Lego var de første som laget manualer til byggesettene sine. En av de opprinnelige manualene var til byggesettet av et fly.

© Mindstormsboi

Datidens leketøy er uten manualer, og Legos byggesett har bare tegninger på esken. F.eks. av en flymaskin eller et hus.

Fra 1955 begynner Lego å gi ut spesialiserte modellsett, f.eks. en Esso bensinstasjon. Noen sett får trykt enkle byggeveiledninger i fire trinn i lokket.

Som de første sender Lego ut en manual på fire sider til byggesett nummer 320-2 i 1965: et tomotors fly i røde og hvite klosser. To sider er satt av til å vise alternative byggverk, f.eks. en mølle.

4. Klosser ble universelle

Hvert år produserer Lego ca. 75 milliarder klosser. Alle Lego-klossene kan brukes sammen selv om de er laget til forskjellige byggesett..

© Miniland

Gotfred Kirk Christiansen klekker ut System i Leg. Ideen får han etter et møte med en innkjøper av leketøy til stormagasinet Magasin Du Nord.

”For en industri, det finnes overhodet ikke noe system”, hadde innkjøperen Troels Petersen beklaget seg til Gotfred.

Ordene får Gotfred til at stramme opp design og produksjon så Lego-klossene kan brukes sammen på tvers av alle byggesettene.

Legoklosser fra 1958 og fremover kan brukes til alle moderne byggesett.

5. Mennesker ble født i plast

Minifigurene gjorde leken med Lego-klossene mer personlig. De har gjort temasettene populære, f.eks. Lego Romfart fra 1978,

© InSapphoWeTrust

I 1960-årene lager Lego mer komplekse og detaljerte byggesett, og det blir mulig å bygge hele byer med hus, gater og små trær. Men én detalj mangler: mennesker.

Da Lego lanserer minifigurer i 1978, har de små plastmenneskene hverken ansikt, kjønn eller bevegelige ben. Med minifigurene blir temasett populære. F.eks. sett med romraketter og astronauter i serien Lego Romfart fra samme år.

I dag har Legos minifigurer utskiftbare ansikt og deler, men størrelsen er ennå den samme: Hver figur er nøyaktig fire klosser høy.