Shutterstock

Aper lager rot i Amerikas historie

50 000 år gamle steinredskaper truet med å ødelegge den offisielle forklaringen på når Amerika ble befolket. Men så fikk argentinske forskere en lys idé.

Hulemalerier i den arkeologiske gullgruven Pedra Furada viser at det levde mennesker i det nordøstlige Brasil for ca. 12 000 år siden.

Og de klare tegnene på menneskelig aktivitet passer godt med den rådende teorien om at jeger-samlere innvandret til Nord-Amerika en gang under den siste istidens maksimum for mellom 19 000 og 26 500 år siden. Og derfra spredte de seg år for år lenger mot sør.

Derfor kom det som litt av et sjokk da 50 000 år gamle redskaper plutselig dukket opp i Pedra Furada. Dette var enkle slagredskaper som angivelig var blitt brukt av steinalderens jeger-samlere. Funnet truet med å knuse teorien om når mennesker erobret Nord- og Sør-Amerika.

Men nå har to forskere funnet en løsning på mysteriet: Redskapene er slett ikke menneskeskapte, mener de.

Redskapene er meget primitive

© Tiago Falótico

De tilsynelatende menneskeskapte redskapene

© Tiago Falótico

Redskaper brukt av kapusineraper

Kapusineraper sto bak

«Våre studier viser at verktøyene fra Pedra Furada og andre utgravninger i nærheten i Brasil ikke er annet enn et resultat av kapusineraper, som for 50 000 år siden brukte steiner til å åpne nøtter med», forklarer Frederico Agnolin fra Argentinas naturvitenskapelige museum i Buenos Aires.

«Det var ingen forskjell mellom de antatte 50 000 år gamle redskapene man trodde var menneskeskapte og redskapene apene bruker i dag», forklarer Agnolin.