Tid og presisjon var avgjørende i skyttergravene under første verdenskrig,da armbåndsuret spilte en viktig rolle.

© Rolex World & Shutterstock

Armbåndsuret ble oppfunnet under første verdenskrig

Det var tungvint og direkte livsfarlig å sjekke lommeuret under 1. verdenskrig. Men alle planer bygde på klokkeslett, og det førte til en ny, varig oppfinnelse

Armbåndsuret er en gammel oppfinnelse som først fikk sitt gjennombrudd under første verdenskrig.

Da kanontordenen begynte i 1914, gikk fine herrer med lommeur, og det krevde god tid og minst én fri hånd å se på klokken. Det ble for komplisert i kamp, men offiserene var nødt til å kunne følge med på tiden. Under første verdenskrig bygde nemlig alle planer på klokkeslett.

Radioer var ennå for store og uhåndterlige til å bli tatt med under angrep. Soldater under fremrykning kunne ikke sende budskap raskt tilbake til generalene bak fronten, og derfor måtte alle følge nøye med på tidspunktene som var gitt i angrepsplanen.

Under første verdenskrig ble lommeur båret i lærhylstre på armen.

© Museum Sønderjylland / Sønderborg Slot

For at det skulle bli enklere å se klokken, begynte noen offiserer å bære lommeurene i et lærhylster på armen, og snart ble ur til å bære på armen masseprodusert.

Etter krigen ble armbåndsur en del av herregarderoben.