Armbåndsuret ble oppfunnet under første verdenskrig

Det var tungvint og direkte livsfarlig å sjekke lommeuret under 1. verdenskrig. Men alle planer bygde på klokkeslett, og det førte til en ny, varig oppfinnelse

Tid og presisjon var avgjørende i skyttergravene under første verdenskrig,da armbåndsuret spilte en viktig rolle.

© Rolex World & Shutterstock

Armbåndsuret er en gammel oppfinnelse som først fikk sitt gjennombrudd under første verdenskrig.

Da kanontordenen begynte i 1914, gikk fine herrer med lommeur, og det krevde god tid og minst én fri hånd å se på klokken. Det ble for komplisert i kamp, men offiserene var nødt til å kunne følge med på tiden. Under første verdenskrig bygde nemlig alle planer på klokkeslett.

Radioer var ennå for store og uhåndterlige til å bli tatt med under angrep. Soldater under fremrykning kunne ikke sende budskap raskt tilbake til generalene bak fronten, og derfor måtte alle følge nøye med på tidspunktene som var gitt i angrepsplanen.

Under første verdenskrig ble lommeur båret i lærhylstre på armen.

© Museum Sønderjylland / Sønderborg Slot

For at det skulle bli enklere å se klokken, begynte noen offiserer å bære lommeurene i et lærhylster på armen, og snart ble ur til å bære på armen masseprodusert.

Etter krigen ble armbåndsur en del av herregarderoben.