Edison lurte fattig enke – og tre andre genier som stjal oppfinnelser

Galileo, Graham Bell og Edison huskes som noen av historiens skarpeste hjerner – men sine største oppfinnelser “lånte” de av andre.

Multioppfinneren Thomas Edison har fått æren for å ha oppfunnet lyspæren. Men i virkeligheten kjøpte han patentet av en fattig enke.

1. Galilei nasket fra en brillemaker

Den italienske astronomen og matematikeren Galileo Galilei huskes av mange som teleskopets far. Men den æren bør i stedet tilfalle den nederlandske brillemakeren Hans Lippershey. Alt i 1608 forsøkte han å ta patent på sin nyeste oppfinnelse: Et primitivt teleskop som kunne forstørre tre ganger.

Patentsøknaden ble rappet og kom i omløp blant Europas mest fremtredende astronomer, og mange av dem begynte – med utgangspunkt i Lippersheys arbeid – å utvikle egne teleskoper. Blant dem var Galilei, som året etter presentere sitt eget instrument.

Lippersheys patentsøknad ble deretter avvist fordi så mange andre astronomer også gjorde krav på å kunne bygge teleskoper.

2. Alexander Fleming ble slått med 32 år

I 1945 fikk den britiske legen Alexander Fleming en nobelpris i medisin for å ha oppdaget penicillinet. Den æren burde i stedet ha tilfalt franske Ernest Duchesne, som allerede i 1897 fant ut at bestemte typer mugg dreper bakterier.

Franskmannen brukte sin oppdagelse til blant annet å kurere marsvin for tyfus, men Duchesne tok aldri patent på sin oppdagelse. Da han døde 10 år senere, ble hans banebrytende oppdagelse stort sett glemt.

32 år senere gjorde Fleming den samme oppdagelsen, men han kunne ikke umiddelbart se noen praktisk anvendelse for penicillinet. Først da en rekke andre forskere oppdaget penicillinets mirakuløse virkning og fant på å masseprodusere medisinen, gikk Fleming i gang igjen.

3. Graham Bell stjal fra fattig oppfinner

Italienske Antonio Meucci demonstrerte i 1860 historiens første funksjonsdyktige telefon. Den lutfattige og syke oppfinneren fikk et midlertidig patent, men da han i 1874 ikke kunne skaffe 10 dollar for å fornye det, gikk patentet ut.

To år senere tok Alexander Graham Bell patent på sin telefon. Meucci forsøkte å anlegge sak mot Bell, men hans originale tegninger hadde i mellomtiden forsvunnet fra patentkontoret på mystisk vis, og han var ute av stand til å bevise noe som helst.

Tilfeldigvis jobbet Bell på det samme kontoret som tegningene forsvant fra. Det er imidlertid ikke sikkert at Bells telefon ble bygd etter Meuccis tegninger. Meucci døde som fattig og ble glemt, mens Bell ble hyllet som en av historiens største oppfinnere.

4. Edison lurte fattig enke for lyspære

Thomas A. Edison fikk registrert hele 1093 patenter i sin levetid og står for ettertiden som en av de største oppfinnerne noensinne. Flere av sine “oppfinnelser” stjal imidlertid Edison fra andre. Det gjelder for eksempel lyspæren.

I 1854 forsøkte den tyske oppfinneren Heinrich Goebel å selge sitt nyeste påfunn – en lyspære – til Edison, som på dette tidspunktet var en driftig forretningmann. Edison så ingen praktisk anvendelse for lyspæren og avslo tilbudet.

Kort etter døde Goebel, og Edison kjøpte patentet hans av tyskerens fattige enke.

I mellomtiden hadde den britiske kjemikeren Joseph Wilson Swan også oppfunnet en lyspære. For å eliminere trusselen mot sin nye “oppfinnelse”, sørget først Edison for å få engasjert Swan i en rettstvist. Deretter foreslo han at de to herrene skulle slå sine pjalter sammen og etablere et felles firma. Da Swans patent var blitt overtatt av det nye firmaet, ga Edison Swan et tilbud han aksepterte for å tre ut av firmaet. Dermed kunne Edison ta hele æren for lyspæren.