Elektrisitetens historie

Elektrisitet har vært kjent siden oldtiden, men først rundt år 1800 begynte forskere å finne ut hva den kunne brukes til. Etter at den danske fysikeren H.C. Ørsted oppdaget elektromagnetismen i 1820, gikk utviklingen raskt: Ved slutten av århundret var elektrisiteten i ferd med å vinne innpass i både industrien og private hjem som lyskilde, til å drive maskiner, til transport og til oppvarm­ing. På noen ganske få år ble livet i den vestlige verden revolusjonert – blant annet av telefonen, som gjorde det mulig å kommunisere på tvers av kontinentene.