Europas første stålredskaper funnet i Portugal

Arkeologer har analysert 2900 år gamle steinrelieffer og en helt spesiell meisel funnet i Portugal, som har blitt ignorert i årevis. Resultatene tyder på at stål ikke bare hørte hjemme i jernalderen.

Stål i bronsealderen
© Ralph Araque Gonzalez

Hittil har historikere ment at stålredskaper kom til Europa først i jernalderen. Men i en ny studie publisert i Journal of Archaeological Science skyver et internasjonalt arkeologteam nå datoen for den første bruken av stålredskaper i Europa tilbake.

Arkeologene har gransket gamle steinrelieffer og foretatt metallurgiske prøver av en til nå oversett meisel fra bronsealderen, og har funnet bevis for at smeder i det sørlige Portugal var i stand til å arbeide med stål allerede omkring år 900 f.Kr. Det er 100 år tidligere enn eksemplene på stålproduksjon i Europa som var funnet til da – rett før bronsealderen tradisjonelt sett slutter på den iberiske halvøy, og hele 1000 år før romerne masseproduserte stål.

Stål i bronsealderen

Arkeologene testet teorien sin ved å hugge i silikatkvarts med et verktøy laget av rent jern (øverst) og et laget med den funne stålblandingen (nederst). Bare stålet kunne lage mønstre i kvartsen.

© Ralph Araque Gonzalez & Pedro Baptista

Karbon gjorde metallet sterkere

2900 år gamle steinrelieffer hugget i silikatkvarts førte arkeologene på sporet av stålredskapene.

«Det er en ekstremt hard stein som ikke kan bearbeides med bronse- eller steinredskaper», forklarer Ralph Araque Gonzalez, arkeolog ved universitetet i Freiburg.

De testet derfor en 2900 år gammel meisel fra Portugal og oppdaget at det var mer enn 0,3 prosent karbon i metallet, nok til at det kunne karakteriseres som stål. Stål er en legering som består av jern og andre grunnstoffer som karbon, som gjør metallet langt sterkere enn tradisjonelt jern.

Forskerne understreker at tidspunktet, samt tegn på at stålet er fremstilt lokalt, peker mot at de lokale kulturene i området har funnet opp denne typen stål selv, og at den altså ikke er et produkt av senere migrasjon eller kolonisering.

Meisel Portugal

Stålmeiselen måler 18 cm og ble funnet i utgravningsstedet Rocha do Vigio, i den portugisiske regionen Alentejo.

© Ralph Araque Gonzalez