Science & Society Picture Library/Getty Images
Satiretegning af gaslampe eksplosion

Gasslamper møtte stor motstand

På 1800-tallet begynte man for første gang å se muligheten for å erstatte olje med gass. En endring som ikke falt i god jord hos alle.

I 1804 tok oppfinneren Friedrich Winzer patent på en gasslampe og satte i gang en heftig agitasjon for å erstatte Londons olje­lamper med gasslys.

Den tyskfødte oppfinneren skiftet navn til Frederick Winsor og delte ut flygeblader om gasslyset, som skulle være en fantastisk kur mot både astma og treg plantevekst.

Men det kom høylytte protester mot å innføre gasslamper fra London-kretser som så Winsor som en oppkomling fra utlandet, og latterliggjorde ham som en kvakksalver.

Den tyske oppfinneren Frederic Winsor

Oppfinneren Frederic Winsor ble oppfattet som en pioner innen gassbelysning.

© Wikimedia

Kritikerne mente at lampene var eksplosive og farlige for helse, sedelighet og monarki – ifølge flere prester var gassen Djevelens verk.

Antall eksplosjoner var imidlertid begrenset, og da kong ­Georg 3. så en demonstrasjon av lampene, var veien banet for gassen.

I 1812 fikk Winsors firma de rojale rettighetene til å levere gass til gatebelysningen, og allerede i 1823 lyste cirka 40 000 gasslamper opp Londons gater.