SeM/Getty Images
Fallschirmjäger units made the first airborne invasion when invading Denmark.

Hvem brukte fallskjermsoldater i krig først?

Også under 1. verdenskrig var det planer om å sette inn fallskjermtropper, men krigen sluttet før operasjonen kunne settes ut i livet.

Allerede under 1. verdenskrig overveide det amerikanske flyvåpenet å bruke fallskjermer til å sette inn grupper av soldater bak fiendens linjer. Men det ble med planene, for krigen sluttet før oppdraget kunne settes ut i livet.

I stedet ble tyskerne de første til å bruke fallskjermsoldater i krigstid. Mannen bak ideen var Luftwaffe-sjef Hermann Göring. I 1930-årene hadde han overvært en militærøvelse med fallskjermsoldater i Sovjetunionen og så straks et stort potensial i bruken av luftbårne soldater.

Den første enheten av Fallschirmjäger ble etablert i 1935 og lagt under luftvåpenet, som sto for rekrutteringen og treningen av soldatene.

Den første tyske operasjonen som involverte luftstyrker fant sted den 9. april 1940. Under invasjonen av Danmark ble fallskjermsoldater sluppet ut over Aalborg for å innta byens flyplass og nærliggende broer.

Senere i krigen brukte tyskerne også soldatene i stort antall under invasjonen av Norge, Nederland og Frankrike.

De første allierte fallskjermsoldatene under 2. verdenskrig ble satt inn av Sovjetunionen i februar 1942. Det skjedde nær den russiske byen Vjazma, som var besatt av tyskerne.