Hvem fant opp toalettpapiret?

Kineserne var de første som brukte papir for å tørke seg bak.

Kineserne var de første som begynte å tørke seg bak med papir. Ingen vet når skikken oppsto, men det må i hvert fall ha vært etter år 105, da papiret ble oppfunnet.

Den første skriftlige henvisningen til toalettpapir er fra 589, da embetsmannen Yan Zhitui skrev at han etter toalettbesøk aldri brukte papir fra «de fire bøker og fem klassikere» – en samling av konfusianske tekster.

Utenfor Kina ble toalettpapiret lenge betraktet som uhygienisk: «De er ikke omhyggelige med renslighet, og vasker seg ikke med vann når de har gjort sitt fornødne; de tørker seg bare med papir», skal en reisende ha sagt på 800-tallet, ifølge Renaudots bok fra 1718.