Mercedes-Benz AG

Hvem laget den første motorbåten?

Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach revolusjonerte verden med sin forbrenningsmotor, men til vanns klarte de ikke å utnytte oppfinnelsen kommersielt.

Den første båten som ble drevet av en forbrenningsmotor ble laget av de tyske ingeniørene Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach.

Begge to var svært opptatt av bilmekanikk og hadde bl.a. tatt patent på en bensinmotor i 1883.

Tre år senere ble motoren montert på en båt som ble sendt på en prøvetur på den tyske elven Neckar.

Senere samme år gjennomførte Daimler og Maybach en offentlig demonstrasjon av motorbåten utenfor Stuttgart i Tyskland.

Men den tyske motorbåten fikk ingen større kommersiell betydning. Det ble i stedet engelske Priestman Brothers som først tjente penger på motoriserte båter.

Virksomheten laget allerede tunge industrimaskiner, og i 1888 begynte den også å produsere sin egen båt med motor drevet av parafin.

Motorbåten var så sterk at den ble brukt til å transportere tungt gods fra 1890.

De første motorbåtene var forholdsvis langsomme, men i 1902 utviklet briten Linton Hope den første høyhastighetsbåten.

Båten hans hadde en motor med hele 66 hk og kunne oppnå en fart på 35 km/t.