Hvor ble det første gebisset laget?

I takt med at sukker ble billigere og mer tilgjengelig økte etterspørselen etter kunstige tenner. Tenner fra unge menn var spesielt ettertraktet i produksjonen av gebiss.

Etruskerne lagde gebiss ved å montere tenner på gullbånd.

© Wellcome Images

Alt på 600-tallet f.Kr. lagde etruskerne i Nord-Italia gebiss. De besto av dyre- eller mennesketenner som var festet til et bånd av gull.

Teknikken ble overtatt av romerne og spredt til resten av Europa, der lignende tannproteser var i bruk frem til 1700-tallet.

Tenner sto høyt i kurs

Med industrialiseringen steg behovet for kunstige tenner voldsomt fordi sukker plutselig ble enklere og billigere å produsere.

Forbruket av søtstoffet ødela europeernes tenner, og «tannlegene» ble stadig mer oppfinnsomme når det gjaldt å tilfredsstille de nye kundene.

Gebiss besto nå av hele tannsett som ble laget av blant annet porselen, elfenbein eller ekte mennesketenner.

Stjal tenner fra falne soldater

Særlig tenner fra unge menn sto høyt i kurs, og i perioder fulgte tannsamlere etter hærer i krig for å stjele tenner fra de døde.

Etter slaget ved Waterloo i 1815 ble bøttevis av tenner fraktet bort fra slagmarken, og Europas rikinger sto i kø før å få Waterlootenner.