Hvor gamle er larveføttene?

Larveføttene ble oppfunnet alt på 1800-tallet, men først tidlig på 1900-tallet klarte man å fremstille eksemplarer som kunne brukes til noe.

Lombard Log Hauler ble skapt for å trekke felte trestammer.

Larveføttene kom til omkring år 1900

Da de første stridsvognene ble utviklet under første verdenskrig, kom inspirasjonen fra sivile arbeidsmaskiner som var satt i produksjon få år tidligere. Patentsøknaden fra 1800-tallet viser at ideen om larveføtter er gammel, men først ved slutten av århundret greide en oppfinner å utvikle en praktisk anvendelig utgave.

Tømmerindustrien trengte larveføtter

Alvin Orlando Lombard var smed og lagde redskaper til den store tømmerindustrien i Maine nordøst i USA. Han mente at arbeidet ville bli mye mer effektivt hvis skogsarbeiderne kunne bruke motoriserte kjøretøy til å flytte de tunge trestammene. Men det nyttet ikke å kjøre rundt i skogen med vanlige hjul. Derfor ble Lombard med i kappløpet om å utvikle larveføtter.

Ble montert på Lombard's Log Hauler

I 1901 var den første Lombard Log Hauler klar til bruk. Den så ut som et lokomotiv, men hadde larveføtter bak og enten ski eller hjul fremme. Kjøretøyet var dampdrevet, men senere utgaver fikk dieselmotorer. Frem til 1917 produserte Lombard 83 slike maskiner, som kunne gjøre samme arbeid som 20 hester.