Yoav Nachtailer
world's oldest wheel slovenia

Hvor gammelt er hjulet?

Det eldste arkeologiske funnet av et hjul er gjort i Slovenia, men det er med sikkerhet ikke der hjulet ble oppfunnet. De eldste illustrasjoner av hjul er fra 5000 f.kr. - og stammer fra et helt annet sted.

I 2002 gravde arkeologer i våtmarkene 20 km sørøst for Slovenias hovedstad Ljubljana. Her fant de restene av et hjul og en aksel. Hjulet er laget av ask og eik, har en diameter på 70 cm og er 5 cm tykt.

Ved hjelp av karbon-14-metoden har østerrikske eksperter anslått at det er mellom 5100 og 5350 år gammelt - minst 100 år eldre enn de hittil eldste, som ble funnet i Sveits.

Det slovenske hjulet er det eldste arkeologene har funnet, men de første avbildningene av oppfinnelsen er betydelig eldre. De stammer fra rundt 5000 f.Kr. og finnes i Mesopotamia i dagens Syria og Irak.

Kort etter rullet trolig hjulet i Europa, men det skulle ta flere tusen år før hjulet nådde Asia, der det først ankom India.

Sør-Amerika fant opp hjulet på egen hånd seinest på 900-tallet, men arkeologiske funn indikerer at det bare ble brukt på forskjellige leker og for eksempel ikke til å trekke vogner.