Brødrene Wright var først ute med et motordrevet fly i 1903. I 1906 fikk de patent på styresystemet.

Hvordan oppsto patentet?

Når begynte man å gi patent på oppfinnelser?

27. juli 2011

Eksempler på patenter kjennes fra antikken. Omkring 500 f.Kr. holdt den greske bystaten Sybaris hvert år en kokkekonkurranse. Vinneren fikk et års enerett til å tilberede og selge sitt måltid, som nå var ettertraktet.

Italienske byer begynte i middelalderen å gi uformelle patenter på tekniske løsninger. Herfra spredte skikken seg til resten av Europa.

I England ble formelle retningslinjer for patenter innført ved lov i 1624. Reglene slo fast at enerett bare kunne gis for nye oppfinnelser, og fra 1703 måtte dessuten tekniske tegninger legges ved patentsøknader. Siden har de engelske og senere britiske patentreglene dannet grunnlag for lovgivningen i mange andre land.

Kanskje du er interessert i