Richard Neuhauss, Deutsches Museum

Museum gjenskaper livsfarlig seilfly

Det spinkle fartøyet brakk nesten nakken på oppfinneren, men banet veien for brødrene Wrights motoriserte flyvning.

På Smithsonian Museum i USA har eksperter gjenskapt en av luftfartshistoriens store klenodier: en kopi av den tyske luftfartspioneren Otto Lilienthals seilfly Normalsegelapparat fra 1896.

Som det første seilflyet ble Lilienthals masseprodusert, og han solgte minst ti eksemplarer mellom 1893 og 1896.

Det nå restaurerte seilflyet ble opprinnelig kjøpt av den amerikanske rikmannen William Randolph Hearst. Normalsegelapparat ble fløyet ved at piloten tok tak i en spinkel stang som var festet til vingene.

Deretter løp piloten fra toppen av en bakke til vinden løftet fartøyet opp fra bakken, slik at pilotens bein dinglet under seilflyet. Seilflyet ble styrt ved at piloten flyttet vekten fra side til side.

Oppfinnerens fly etter den fatale styrten fra 15 meters høyde.

© Public domain

Seilflyet var kun for de modigste

Lilienthals seilfly var vanskelig å styre, og det renoverte Normalsegelapparat hadde også to brukne «ribbein» i vingene.

Skadene stammet fra 1896, da Hearts seilfly styrtet. Heldigvis skjedde det kun materielle skader ved den anledningen, og Smithsonian har valgt å gjenskape flyet med de historiske skadene.

Mindre heldig var Otto Lilienthal selv. Under en flyvning samme år styrtet han i sitt personlige Normalsegelapparat og brakk nakken – 36 timer senere døde han på sykehuset.

Da hadde Lilienthal imidlertid allerede banet veien for fremtidens flyvere. De berømte Wright-brødrene uttalte 16 år senere at «av alle de menn som på 1800-tallet prøvde å løse flyvningens problem, var Otto Lilienthal den desidert viktigste».