Shutterstock

Når gol det første gjøkuret?

I dag er gjøkuret et kulturelt ikon for den tysktalende verden, men hvor lenge har de sirlig utskårne urene gitt lyd fra seg?

Historikerne er ikke helt enige om gjøkurets opphav, men mye tyder på at det snurrige uret først begynte å tikke i 1600-tallets Tyskland.

Tradisjonelt har uret blitt tilskrevet den tyske urmakeren Franz Anton Ketterer, som etter sigende skal ha laget det første gjøkuret i den sørtyske landsbyen Schönwald på 1730-tallet.

Dagens eksperter støtter imidlertid ikke denne teorien og påpeker at primitive gjøkur ble laget av tømmerhuggere i samme område ca. 100 år før Ketterers oppfinnelse.

Siden da har gjøkuret blitt laget i et utall forskjellige former, men to modeller skiller seg ut fra mengden og dominerer markedet.

© Shutterstock

Bahnhäusleuhr

© Shutterstock

Jagdstück

Den ene – Bahnhäusleuhr – ser ut som et lite, dekorert hus, mens den andre mer tradisjonelle, Jagdstück, har sirlig håndutskårede naturscener. Typisk for begge modeller er imidlertid at en liten fugl hopper ut ved hvert klokkeslag og galer høyt. I de tradisjonelle urene blir sangen frembrakt av et system av belger som presser luft gjennom to trefløyter.

Midt på 1800-tallet ble gjøkuret kjent også utenfor de sør-tyske skogene, og det ikoniske uret ble eksportert i stor stil til resten av verden.

HISTORISKE UR:

  • Soluret ble brukt i Egypt i år 1500 f.Kr., viser arkeologiske funn, men uret er antakelig mye eldre.
  • Timeglasset kom til Europa på 800-tallet og var en videreutvikling av vannuret som er kjent fra oldtiden.
  • Armbåndsuret ble populært under 1. verdenskrig, da soldater i skyttergravene trengte en praktisk klokke.