Shutterstock

Når ble boksåpneren brukt første gang?

Den første universelle boksåpneren ble først patentert nesten et halvt århundre etter boksmaten.

Den første anvendelige boksåpneren ble patentert i England i 1855 – nesten 50 år etter at hermetikk ble oppfunnet.

Historiske kilder forteller ganske visst at nederlandske sjømenn la fisk på boks allerede på 1700-tallet, men konservering av mat på boks ble først patentert i 1810.

Disse boksene var robuste og tunge metallbeholdere som det ofte måtte både oppfinnsomhet og rå kraft til for å åpne.

Den gjengse fremgangsmåten var forsiktig bruk av hammer og meisel for å slå hull på boksen nær toppen.

Løsningen på dette bryderiet kom i 1855, da engelske Robert Yeates laget verdens første boksåpner.

Han produserte bestikk og benyttet sin yrkeserfaring til å utvikle et redskap med en metallklo som kunne slå hull på bokser.

Matelskere fikk enda lettere tilgang til boksematen i 1920, da en boksåpner med roterende håndtak ble oppfunnet.

Nå skulle forbrukerne bare klemme boksåpneren rundt boksens kant og dreie på håndtaket for å skjære av toppen.

Prinsippene bak dette designet blir fremdeles brukt i våre dagers boksåpnere.