BRPever

Når fikk vi papir til å skrive på?

Da kineserne fant på å skrive på papir fremfor bambusruller og silketekstiler, ble det langt billigere å skrible ned tankene sine.

Verdens eldst bevarte papirark er kinesisk. Det ble funnet i en av Han-dynastiets keisergraver og er fra ca. 100 f.Kr.

Papiret består av sammenpressede hampfibre, men er for tykt og mykt til å skrive på.

I stedet brukte kineserne papiret til å pakke inn ting. Papir ble også brukt til å lage tepper og klær.

Verdens eldste bok av papir stammer fra ca. 256 e.Kr. og er kinesisk.

© Calligraphy Museum, Tokyo

Oppfinnelsen av skrivepapiret tilskrives embetsmannen Cai Lun. Han hevdet i år 105 e.Kr. å ha oppfunnet en ny type papir.

Det ble raskt enormt populært og erstattet tunge bambusruller og dyre silketekstiler som kineserne hadde skrevet på inntil da.

Arkeologiske funn tyder på at det fantes primitive former for skrivepapir i Kina minst 30 år før Cai Lun tok æren for oppfinnelsen, men historikerne mener at embetsmannen standardiserte fremstillingsmetoden.

Slik laget kineserne papir

1) De beste plantefibrene fra f.eks. hamp legges i bløt og kokes. Deretter stampes ­massen sammen.
2) Papirmassen kokes i et basseng med vann, hvor­etter en ramme brukes til å samle de små papirfibrene.
3) Etter å ha samlet alle papirfibrene tas rammen opp og stilles til tørk i solen. Når den er helt tørr, kan papiret skrapes forsiktig av.

© AKG/Ritzau Scanpix