Winston Churchill

Når fløy den første dronen?

Allerede midt på 1800-tallet – lenge før de første motordrevne flyene – ble førerløse luftfartøyer brukt i krig. De første forsøkene var imidlertid ikke så vellykkede.

Allerede midt på 1800-tallet – lenge før de første motordrevne flyene – ble førerløse luftfartøyer brukt i krig. De første forsøkene var imidlertid ikke så vellykkede.

Imperial War Museums

Den første dokumenterte bruken av ubemannede luftfartøyer i krig var i 1849, da østerrikske styrker beleiret Venezia. For å tvinge venetianerne til å overgi seg sendte østerrikerne ca. 200 store ballonger utstyrt med bomber inn over byen.

Planen var at bombene skulle slippes og regne ned over Venezia, men dessverre for østerrikerne endret vinden retning, og kun én av ballongene nådde målet.

Israelsk drone

Utviklingen av droner tok for alvor fart etter 2. verdenskrig.

© BoazBrill

Dronene inntok luften etter 1. verdenskrig

I første del av 1900-tallet var droner store, støyende flymaskiner, men siden da har de førerløse dronene utviklet seg til lydløse, snikende kampmaskiner som kan være avgjørende på slagmarken.

1917: Aerial Target

De første førerløse flyene ble utviklet av det britiske flyvåpenet under 1. verdenskrig. En av de første dronene var Aerial Target, som ble testet i mars 1917. Det radiostyrte flyet viste lovende resultater, men kom ikke i bruk før krigen sluttet.

Aerial Target
© Creative Commons

1939: Radioplane OQ-2

OQ-2 ble den første masseproduserte dronen da den amerikanske hæren fikk levert 15 000 eksemplarer under 2. verdenskrig. Bak dronen sto Radioplane Company, som opprinnelig hadde spesialisert seg på å lage fjernstyrte modellfly.

Radioplane OQ-2
© Alan Wilson

1962: Ryan Model 147

På 1960-tallet ble droner i stor utstrekning brukt til rekognosering i krig. USA utviklet i all hemmelighet Ryan Model 147, som ble utstyrt med sensorer og kameraer og brukt til å overvåke fiendtlige aktiviteter under bl.a. Vietnamkrigen.

Ryan Model 147
© Military Review

1982: IAI Scout

I 1982 brukte Israel med stor suksess IAI Scout-droner under den israelske invasjonen av Libanon. På daværende tidspunkt betraktet mange droner som upålitelige og dyre, men den israelske suksessen fikk bl.a. USA til å innlede flere nye droneprosjekter.

IAI Scout
© Aick

De første spede skrittene mot droner i en mer moderne forstand – førerløse fly – ble tatt under 1. verdenskrig. Britene utviklet flere radiostyrte fly uten piloter, hvorav noen skulle brukes til trening av kamppiloter, mens andre var tenkt som flyvende torpedoer, som kunne fjernstyres mot fienden.

USA tok dronen til seg

Ingen av britenes droner kom imidlertid i bruk før 1. verdenskrig sluttet. Egentlige droner ble derfor først produsert i stor stil under 2. verdenskrig, da U.S. Army fikk levert 15 000 droner. Disse dronene ble bl.a. brukt til å angripe fiendtlige krigsskip.

Winston Churchill

Statsminister Winston Churchill fulgte nøye med på britenes utvikling av droner under 2. verdenskrig.

© Imperial War Museums

Dronene viste for alvor sin verdi som militær maskinvare under Vietnamkrigen (1955–1975), da USA ivrig brukte droner med kameraer for å rekognosere ukjente områder. Fartøyene ble også brukt til å avlede fienden, avfyre missiler mot utvalgte mål og spre flygeblader.

I dag brukes fortsatt droner i krig – ikke minst i Midtøsten.