Fonografen fra 1877 gjorde det mulig å lagre lyd.

Platespilleren: Hvor gammel er den?

Når ble det mulig å ta opp og avspille lyd?

Edisons fonograf var en tidlig utgave

Menneskeheten har mye å takke den amerikanske oppfinneren Thomas Edison for. Han ga oss elektrisk lys, mikro­fonen og film­kameraet - og så utviklet han det første brukbare apparatet som kunne lagre og spille av lyd.

Edisons fonograf, som han kalte det som ble forløperen til platespilleren, var klar til å bli demonstrert i 1877. Han dukket uanmeldt opp hos bladet «Scientific American», der han satte opp apparatet og dreide på håndsveiven på siden.

"God dag. Hvordan går det? Hva synes De om fonografen?" Ordene kom ut av den mystiske maskinen.

Emile Berliners grammofon avløste fonografen

Edisons fonograf skilte seg fra den senere grammofonen ved å avspille lyd fra en roterende metallvalse fremfor en plate. Et spor snodde seg rundt lagrings­enheten, som var overtrukket med tinnfolie. Når valsen på fonografen snurret rundt, fanget en stift i sporet opp små ujevnheter i folien. De ble til lyd som strømmet ut av høyttaleren. En annen stift gjorde at fono­grafen kunne ta opp lyd.

Edison satte apparatet i produksjon i 1878, men fant stadig opp måter å forbedre innretningen på. For eksempel var tinnfolien utslitt etter bare noen få avspillinger. Han laget derfor nye sylindre av voks som ikke ble så raskt slitt av stiften.

Tidlig på 1900-tallet tapte Edisons fonograf mot Emile Berliners «grammofon», som spilte flate plater. Det var enklere å både masseprodusere og lagre platene av skjellakk.

Kanskje du er interessert i