Quiz: Oppfinnelser

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hvor mange meter fløy historiens første motordrevne fly på sin første vellykkede flytur i 1903?

De første syklene ble oppfunnet rundt 1790. Når kom noen på å utstyre dem med pedaler?

Franskmannen Nicholas Appert tok patent på hermetikkboksen i 1809. Når ble det tatt patent på en boksåpner?

Hvem fant opp den første luftballongen som kunne bære et menneske?

Josephine Garis Cochrane fant opp den mekaniske oppvaskmaskinen. Hva heter i dag firmaet hun grunnla i 1886?

De første mikroovnene var store maskiner til restauranter og kantiner. Når kom de første modellene for privat bruk på markedet?

James Watt fant opp dampmaskinen. Hvem ble forretningspartner da han skulle sette den i produksjon?

Thomas Edison utviklet blant annet fonografen og snakket på historiens første lydopptak. Hvilket engelsk rim tok han opp?

Edison tok patent på glødelampen i 1879. Året før hadde en annen oppfinner imidlertid tatt ut et nesten identisk patent. Hvem?

Både sprayboksen, ostehøvelen og bindersen er blitt hyllet som norske oppfinnelser, men én av dem er ikke det. Hvilken?

Et norskkonstruert våpen var standardgevær i det amerikanske forsvaret frem til 1905 og i det norske til 1940. Hva het det?

Johann Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten, og det første som gikk i trykken var Bibelen. Når kom den ut?

Rundt år 1800 utviklet franskmannen Jacquard hullkortene til styring av en bestemt maskin. Hvilken?

Hva er den amerikanske forskeren G. Samuel Hurst kjent for å ha utviklet på 1960- og 1970-tallet?

Som gutt hjalp Frank Whittle til i farens verksted. I dag er han kjent som oppfinneren av en utbredt motortype. Hvilken?

Oppfinneren døde i 1519 – ifølge legenden i armene på den franske kong Frans 1. Han konstruerte viola organista – en forløper for instrumenter som klaver og flygel. Hans kanskje best kjente oppfinnelse er en forløper for helikopteret.

Kanskje du er interessert i