Library of Congress

Stormlykten gjorde natt til dag

Blafrende talglys og osende oljelamper som slukket ved det minste vindpust – i årtusener levde menneskene i halvmørke. Det var først i 1880 at verden så lyset da en ny oppfinnelse kom på markedet.

På 1840-tallet fant oljeindustriens pionerer ut hvordan man kunne utvinne petroleum av råolje.

Plutselig hadde menneskeheten en brennbar og billig væske som ga en lysende klar, gul flamme. Sammenlignet med lyset fra en gammeldags oljelampe var parafin et fremskritt.

Og bedre ble det da parafinlampen ble oppfunnet noen år senere.

Den besto av en tank og en brennende veke beskyttet av et høyt glassrør. Lampen ga godt lys innendørs, men den egnet seg ikke til å bæres rundt, for det lange glassrøret falt lett av.

Dessuten var flammen svak og slukket lett i trekk og vind. Først i 1862, da oppfinneren John Irwin tok patent på en parafinlampe laget av formpresset blikk – og fabrikanten Robert E. Dietz begynte å masseprodusere den – at lyset virkelig bredte seg over hele verden.

Via lyktens ramme ble luft ført frem til veken, og den brukte luften forlot lampen gjennom åpningen i toppen.

På denne måten utnyttet lykten brennstoffet effektivt og ga en stabil flamme.

Siden flammen var omsluttet av glass, lyste lykten også i uvær.

Se hvordan stormlykten fungerer.

Toppen leder luften inn og ut

Den øverste delen av stormlykten har to funksjoner – som skorstein og som luftinntak.

Her slippes brukt luft ut, og frisk luft trekkes inn for å mate flammen.

Central Historic Books/Imageselect

Luft strømmer gjennom rammen

Den friske luften ledes ned gjennom rammen, som er hul.

De to rørene sørger for at vindkast ikke får stor betydning, for vindpustet kommer fra begge retninger når det treffer flammen.

Central Historic Books/Imageselect

Skrue regulerer lysstyrken

En skruemekanisme gjør det mulig å regulere styrken på lyset.

Veken er flat som en teipbit. Formen øker luftsirkulasjonen rundt flammen og forbedrer dermed brenneevnen.

Central Historic Books/Imageselect

Glasset skjermer flammen

Glasset holdes på plass av en fjærmekanisme i toppen.

Glasset sørger for ren brenning og at flammen ikke kan blåses ut.

Når lampen skal slukkes, løftes glasset med en liten arm slik at flammen kan blåses ut.

Central Historic Books/Imageselect

Petroleum gir flammen liv i timevis

Lykten er laget av blikk.

Størrelsen på brennstofftanken varierer alt etter modell.

En full standardtank inneholder 0,24 l parafin – nok til å holde flammen levende i minst 11 timer.

En tank med 0,92 l parafin sikrer en brennetid på cirka 27 timer.

Central Historic Books/Imageselect

Lykten ble produsert av den amerikanske produsenten Robert Edwin Dietz. Masseproduksjon av den stabile lykten sørget for at store deler av befolkningen nå fikk mulighet til å ferdes ute i mørket i all slags vær.

Lykten ble da også straks populær; f.eks. var de amerikanske jernbanene storkunder av Dietz.

Lampen var også etterspurt hos bøndene, f.eks. til fjøslykt og til jakt på flaggermus, som kunne spre rabies (hundegalskap). I Danmark kalles lykten flaggermuslykt.

Dietz-lampen produseres fortsatt og er utbredt i land der befolkningen ikke har adgang til elektrisitet.