Stormlykten gjorde natt til dag

Blafrende talglys og osende oljelamper som slukket ved det minste vindpust – i årtusener levde menneskene i halvmørke. Det var først i 1880 at verden så lyset da en ny oppfinnelse kom på markedet.

Blafrende talglys og osende oljelamper som slukket ved det minste vindpust – i årtusener levde menneskene i halvmørke. Det var først i 1880 at verden så lyset da en ny oppfinnelse kom på markedet.

Library of Congress

På 1840-tallet fant oljeindustriens pionerer ut hvordan man kunne utvinne petroleum av råolje.

Plutselig hadde menneskeheten en brennbar og billig væske som ga en lysende klar, gul flamme. Sammenlignet med lyset fra en gammeldags oljelampe var parafin et fremskritt.

Og bedre ble det da parafinlampen ble oppfunnet noen år senere.

Den besto av en tank og en brennende veke beskyttet av et høyt glassrør. Lampen ga godt lys innendørs, men den egnet seg ikke til å bæres rundt, for det lange glassrøret falt lett av.

Dessuten var flammen svak og slukket lett i trekk og vind. Først i 1862, da oppfinneren John Irwin tok patent på en parafinlampe laget av formpresset blikk – og fabrikanten Robert E. Dietz begynte å masseprodusere den – at lyset virkelig bredte seg over hele verden.

Via lyktens ramme ble luft ført frem til veken, og den brukte luften forlot lampen gjennom åpningen i toppen.

På denne måten utnyttet lykten brennstoffet effektivt og ga en stabil flamme.

Siden flammen var omsluttet av glass, lyste lykten også i uvær.

Se hvordan stormlykten fungerer.

Lykten ble produsert av den amerikanske produsenten Robert Edwin Dietz. Masseproduksjon av den stabile lykten sørget for at store deler av befolkningen nå fikk mulighet til å ferdes ute i mørket i all slags vær.

Lykten ble da også straks populær; f.eks. var de amerikanske jernbanene storkunder av Dietz.

Lampen var også etterspurt hos bøndene, f.eks. til fjøslykt og til jakt på flaggermus, som kunne spre rabies (hundegalskap). I Danmark kalles lykten flaggermuslykt.

Dietz-lampen produseres fortsatt og er utbredt i land der befolkningen ikke har adgang til elektrisitet.