Stridsvogn med snabel spredte død og ødeleggelse

På 500-tallet f.Kr. introduserte inderne et nytt, fryktinngytende våpen på slagmarken: krigselefanten. Det flere tonn tunge dyret fungerte som en levende stridsvogn og tvang verdens hærer ut i et uvanlig våpenkappløp.

1. januar 2009 av Ib Salomon

Books:
Læs mere
● John Kistler: War Elephants, Bison Books, 2007

Websites:
● www.clickfire.com/military-use-of-elephants-in-the-greek-and-roman-period/
● http://horsesandswords.blogspot.com/2006/05/battle-of-khajwa.html

Kanskje du er interessert i