Sykkelens hıstorie

Opprinnelig var sykkelen et leketøy for overklassen. Da de første syklene kom på begynnelsen av 1800-tallet, kunne syklistene more seg på det nye fremkomstmiddelet i parker og på brolagte veier. Senere, da sykkelen ble serieprodusert, ble den også utbredt blant vanlige borgere, men den var fortsatt svært tung og treg. Det endret veltepetteren på. Den store sykkelen kunne oppnå høy fart – og ga inspirasjon til de første sykkelløpene. Men sykkelens virkelige gjennombrudd skyldtes faktisk dens verste konkurrent – bilen. Da veiene ble asfaltert, fikk syklene mange flere bruksområder.

Kanskje du er interessert i