Thomas Wakefield Goodspeed
John D. Rockefeller

Hvem var den første oljebaronen?

På få tiår gikk John D. Rockefeller fra å være fattig til å bli USAs rikeste mann. Hemmeligheten var masse olje og en uovertruffen hjerne for forretning.

Den første mannen som tjente store formuer på olje, var den amerikanske forretningsmannen John D. Rockefeller. Allerede som ung utviste han en god forretningssans, og da han i 1860-årene ble oppmerksom på at olje fra undergrunnen i stigende grad var begynt å erstatte hvalolje som brensel, kjøpte han et oljeraffineri i Ohio, USA.

Rockefeller viste seg å være en fremragende oljeprodusent. På de fleste raffineriene ble omkring 60 % av råoljen bearbeidet til petroleum, mens resten ble dumpet som avfall. Men ikke hos Rockefeller. Han effektiviserte produksjonen slik at restproduktet i stedet ble omdannet til bl.a. bensin, smøreolje, tjære og parafin, som kunne selges videre med stor fortjeneste.

John D. Rockefeller

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Rockefeller i praksis monopol på oljeproduksjonen i USA.

© Thomas Wakefield Goodspeed

Bilen gjorde Rockefeller styrtrik

Gjennom oppkjøp av konkurrenter og innføringen av nye teknologier fikk Rockefeller langsomt kontrollen over oljehandelen. Da han var på toppen av sin makt, kontrollerte han 90 % av oljemarkedet i USA. Rikdommen vokste spesielt med oppfinnelsen av automobilen, som økte etterspørselen etter olje.

I 1913 ble Rockefellers formue beregnet til å være 900 mill. dollar – noe som tilsvarte 3 % av USAs BNP samme år. Mange av pengene brukte Rockefeller på velgjørende formål innenfor medisin, utdanning og vitenskap. Forskere fra Rockefeller University i New York utviklet bl.a. en vaksine mot gul feber, som innbrakte en Nobelpris.