Les også

Eureka!

Imperialisten Cecil Rhodes drømte om et Afrika under den britiske kronen, fra Kappkolonien til Kairo.

«Jeg foretrekker land fremfor niggere»

Cecil Rhodes (1853-1902) var en av de britiske forretningsmennene som skulle komme til å tjene ufattelige summer på utvinning av naturressurser i det sørlige Afrika.

Tjue år gammel kjøpte Rhodes seg i 1873 inn i gruveselskapet De Beers, som utvant diamanter ved Kimberley. 16 år senere kontrollerte han hele selskapet,­ og dermed 90 prosent av verdens diamantproduksjon.

I rikmannens forretningsmetoder inngikk både bestikkelse og leiesoldater som drepte motstandere. På denne måten fikk Rhodes' handelskompani «British South Africa Company» konsesjon på all råstoffutvinning i det senere Malawi, Botswana, Zambia og Zimbabwe (de to sistnevnte het lenge henholdsvis Nord- og Sør-Rhodesia, etter Rhodes).

Rhodes, som i 1890 ble statsminister i Kappkolonien, var superimperialist, og mente at Afrikas rikdommer tilhørte den hvite rase: «Den innfødte må behandles som et barn og nektes rettigheter», uttalte han i 1887. En annen gang uttrykte han det enklere: «Jeg foretrekker land fremfor niggere». Rhodes ble selve symbolet på britenes grådighet og utilslørte rasisme­ i det sørlige Afrika.

Kanskje du er interessert i