Olje: Når ble oljen verdifull?

Olje har lenge vært en kjent natrurressurs, men når ble den egentlig verdifull?

På 1800-tallet ble det bygd boretårn overalt i oljebyen Baku ved Det kaspiske hav.

Av olje lagde man asfalt i Babylon

Ifølge antikke kilder ble olje utvunnet og brukt til asfalt i Babylon for 4000 år siden. Oldtidens kinesere brukte også olje, som de blant annet fikk da de boret i historiens første oljebrønn rundt år 347 e.Kr. Brønnen var 240 meter dyp og ble boret med bambusstenger.

Oljen - det svarte gullet

Oljen var lenge en nyttig vare, men den ble ikke til "svart gull" før kanadieren Abraham Pineo Gesner fant opp raffineringsprosessen i 1846. Nyvinningen gjorde det mulig å lage parafin, og da den ble fylt på lamper, steg etterspørselen raskt.

Konkurransen om oljen økte

Frem til den elektriske lyspæren kom på markedet 50 år senere, var parafinlampen den primære lyskilden i europeiske og nordamerikanske hjem. Og det var særlig takket være olje fra Baku ved Det kaspiske hav at folk kunne nyte lyset.

I Nord-Amerika tok private opp konkurransen. Både i Canada og USA begynte entreprenører å bore etter olje på slutten av 1850-årene, og i begge land bredte oljefeberen om seg. Funn av nye kilder trakk til seg tusenvis av lykkejegere, på samme måte som gull gjorde, og det oppsto hele byer midt i ødemarken. Oppfinnelsen av forbrenningsmotoren fikk etterspørselen til å øke enda mer.