Royal Collection Trust/RCIN 2800269/L'Illustration

Sørafrikaner fant verdens største diamant

Bare to år etter å ha kjøpt en gård sto diamantmagnaten Thomas Cullinan med verdenshistoriens største diamant i hånden. Nå måtte den bare fraktes trygt til London.

Boerkrigen førte til diamantfunn

Thomas Cullinan hadde jobbet seg opp fra murersvenn til lokal brakkebaron i den sørafrikanske Transvaal-provinsen, og i 1890-årene øynet han et nytt forretningspotensial. Han hadde funnet en liten diamant på et jorde og kalkulerte seg frem til at regnet hadde skylt den med seg fra et høydedrag som lå i nærheten.

Men eieren av høydedraget, Willem Prinsloo, ville ikke selge. Han hadde nettopp kjøpt gården for 570 pund, og han var sikker på at det fantes gull nede i bakken.

Sir Thomas Cullinan ble senere slått til ridder i 1910.

© Wikimedia

Boerkrigen fra 1898 til 1902 forandret situasjonen. Willem Prinsloo døde i 1898 og fikk aldri gravd etter gull, og krigen hadde ført hans datter og enearving til randen av konkurs. Hun tok derfor gladelig imot 52 000 pund som var summen Cullinan tilbød henne, og i 1903 gikk The Premier Diamond Mining Company i gang med gruvedrift på stedet.

Alt året etter hadde selskapet over 2000 ansatte, og 25. januar 1905 fant en av dem et diamantkrystall på hele 3106 karat.

Avledningsmanøver skulle sikre frakten

Cullinan-diamanten skulle til London. Det sies at Cullinan fikk lagd en kopi av glass. Den sendte han som en avledningsmanøver med et innleid dampskip, mens selve diamanten ble sendt som vanlig pakkepost. Riktignok som rekommandert sending.

Den ble sendt videre til av verdens ledende eksperter, Asscher i Amsterdam, som gransket den i halvt år før han delte den opp. Den ble til Afrikas Store Stjerne som med en vekt på 530,2 karat var den største slepne diamanten i verden, samt ti andre som alle er en del av de britiske kronjuvelene. Restene ble til 93 briljanter.

Fra stein til kronjuvel

© Royal Collection Trust/RCIN 2800269

Diamanten kommer til London

Den 621 gram tunge steinen ble først presentert for kong Edvard 7. før den ble sendt videre til Amsterdam.

© Royal Collection Trust/RCIN 2800275

Asscher kløyver diamanten

I Amsterdam studerer diamanteksperten Joseph Asscher diamanten lenge før han kløyver den med en spesiell kniv. Metoden ble valgt fordi en sag kunne bli bøyd under skjæringen og gi ujevne linjer.

© Royal Collection Trust/RCIN 2800271

Diamanten blir til 9

Asschers første kløyving splitter diamanten i to. Deretter splittes de to stykkene på nytt inntil diamanten blir til de ni endelig nummererte steinene.

© Royal Collection Trust/RCIN 2800279

Diamantene poleres

Etter kløyvingen begynner skjærings- og poleringsarbeidet. Det skulle ta tre arbeidere nesten åtte måneder med 14 timers arbeidsdager å ferdigstille steinene.

© L'Illustration

Diamantene bæres

På dette portrettet fra 1914 bærer dronning Mary de største Cullinan-steinene i en brosje på brystet.