Jan Magne Gjerde

Helleristning viser Nord-Europas eldste båt

Glem alt om uthulte trestammer. Norsk helleristning viser at europeernes første båter var mye mer avanserte enn hittil antatt.

Norske eksperter har igjen undersøkt en helleristning som ble funnet i Valle utenfor Narvik i Nord-Norge. Strekene på fjellsiden forestiller en båt, og de nye analysene viser at helleristningen er enda eldre en før antatt – nemlig 10 000 til 11 000 år gammel.

Den nye dateringen gjør at tegningen er Nord-Europas eldste gjengivelse av en båt. Samtidig avslører helleristningen i Valle hvilken type båt de første skandinavene brukte.

Tidligere mente ekspertene at det ble brukt uthulte trestammer under koloniseringen av Norden, men ifølge arkeologen Jan Magne Gjerde fra Norsk institutt for kulturminneforskning benyttet skandinavene i stedet skinnbåter av selskinn spent ut over et tynt treskjelett.

“Et fartøy av denne typen ville være ideelt til å kolonisere kysten av Nord-Norge i første halvdel av eldre steinalder”, forklarer Gjerde.

Båten har nesten smuldret bort, så arkeolog Jan Magne Gjerde har tegnet omrisset av den på et av sine bilder.

© Jan Magne Gjerde

Tegnet båt er fremdeles i bruk

Ifølge Gjerde minner båttypen som er gjengitt på helleristningen, om en såkalt umiak.

“Umiak-båten, som inuittene i det sørvestlige Alaska benytter, er så allsidig at den ble foretrukket av 1800-tallets hvalfangere fremfor deres New Bedford-hvalfangerbåter”, sier Gjerde.

Båten på den norske helleristningen minner sterkt om inuittenes såkalte umiak – et lett fartøy som ses i aksjon her.

Ifølge Gjerde er båten fra Valle sannsynligvis gjengitt i skalaen 1:1, noe som betyr at steinalderens fartøyer var ca. 4 m lange.