Hva var en ostindiafarer?

Var ostindiafarere en egen skipstype? Eller beskrev ordet alle skip som seilte til Asia?

Sejlskib

Store konvoier av ostindiafarere kunne forsvare både seg selv og lasten.

© Bridgeman

Ostindiafarere – en kombinasjon av krigs- og handelsskip

Skip fra Europa kunne hente kostbare varer i Det indiske hav, men risikerte også å bli plyndret av pirater som lurte langs kysten.

Derfor brukte blant annet engelske, svenske og danske handelskompanier fartøyer som kunne forsvare seg selv.

De såkalte ostindiafarerne var en blanding av krigsskip og handelsskip som både hadde kanondekk og plass til ettertraktede varer fra markedene i Asia.

En kopi av ostindiafareren Götheborg seiler i dag rundt i svensk farvann.

© Ulf Larsen/Wikimedia

Svensk skip ble lastet i Kanton

Skipstypen ble utviklet på 1600-tallet og var i bruk til midt på 1800-tallet da trusselen fra piratene ble mindre.

Kunne laste 800 tonn

Ostindiafarere var større enn vanlige handelsskip fordi de måtte ha plass til kanoner og så mye gods at den lange reisen til Østen lønnet seg. Rundt år 1800 var lasteevnen ofte 800 tonn eller mer.

Britiske ostindiafarere fikk i 1804 demonstrert sin slagkraft i Malakkastredet da en konvoi drev franske krigsskip på flukt – inkludert det store linjeskipet Marengo med 74 kanoner.