Seks store galeoner seilte i spissen for Den engelske armadaen i 1589. 146 engelske og nederlandske fartøyer deltok i angrepet på Spania.

Hvem angrep Den engelske armadaen?

Den engelske armadaen skulle utslette spanjolenes flåte og trenge inn i Portugal. Hvem sto bak angrepet på Den engelske armadaen?

15. juli 2015

Den engelske armadaen var dronningens mottrekk

Året etter Den spanske armadaens knusende nederlag utenfor England i 1588 kom den engelske dronningens mottrekk: En engelsk armada seilte til Spania. Dronningens rådgivere mente landet var svekket og lett å beseire.

Angrepet førte til store tap

En stor engelsk armada under ledelse av sir Francis Drake fikk i oppdrag å utslette spanjolenes flåte og erobre øygruppa Azorene ute i Atlanterhavet. Dessuten skulle landstyrker trenge inn i Lisboa og få portugiserne til å gjøre opprør mot landets spanske konge.

Planen lyktes like dårlig som spanjolenes året før. Storm og kamphandlinger langs den spanske atlanterhavskysten kostet Den engelske armadaen 40 fartøyer.

Kanskje du er interessert i