Hvordan fikk destroyere dette navnet?

Er destroyere spesielt ødeleggende, eller hva kommer navnet av?

USAs Arleigh Burke-destroyere er verdens tyngst bevæpnede.

Ordet "destroyer" er en forkortelse for torpedo boat destroyer. Navnet henviser til skipenes opprinnelige rolle med å beskytte større skip mot raske torpedobåter. Allerede i 1877 ble det første skipet senket med en torpedo fra en torpedobåt.

Ti år senere sjøsatte den japanske marinen historiens første destroyer, Kotaka. Den var bestilt som et hurtig, lett bevæpnet fartøy, og skulle eskortere marinens store slagskip slik at de ikke ble angrepet av torpedobåter på vei mot store sjøslag.

Destroyerne var først ganske små, men under første verdenskrig ble de større og tyngre. De fikk tidens beste motorer, og ble utrustet med torpedoer, dyphavsbomber og sonarer til bruk i jakten på fiendtlige ubåter.

Under andre verdenskrig spilte destroyerne en avgjørende rolle som eskorte for sivile skip, og ikke minst som ubåtjagere. På norsk er det også vanlig å bruke ordet "jager" om destroyere. Jager er kortversjonen av det opprinnelige navnet torpedo(båt)-jager.