Sebrastriper

Et skip var umulig å gjenkjenne hvis det var dekket av striper.

Hvorfor var krigsskipene stripete?

Under de to verdenskrigene hadde enkelte krigsskip striper og kraftige farger. Hva var vitsen med det?

Skulle forvirre fienden

Under første verdenskrig innså britene at ensfarget gråmaling ikke kunne skjule skipene deres for tyske ubåter.

I stedet innførte Royal Navy såkalt Dazzle Camouflage, som besto av striper, geometriske mønstre og oppsiktsvekkende farger iforskjellige kombinasjoner. Eksperimenter hadde nemlig vist at med spraglete skip var det vanskelig å avgjøre type, fart og avstand – både med det blotte øye og de optiske avstandsmålerne tyske krigsskip var utrustet med.

Skjulte seg i norske fjorder

Under andre verdenskrig ble Dazzle Camouflage brukt igjen i mindre omfang. Den tyske marinen kombinerte teknikken med tradisjonell kamuflasje på krigsskip med base i norske fjorder. Noen ble dekket av geometriske mønstre i grå nyanser, og slagskipet Bismarck fikk noen svarte og hvite striper.

Formålet var å tilsløre formen slik at de gikk i ett med fjellene. Kamuflasjen ble overmalt før tokt, og Bismarck var helt grått da slagskipet gikk ned i Atlanteren i 1941.

Nazi-Tysklands mest berømte slagskip fikk en kort karriere. Bismarck ble senket av britene i 1941. Stripene Svarte og hvite striper skulle skjule Bismarck i norske fjorder.

Ville farger

Farger i sære mønstre tilslørte fartøyers størrelse og kurs.

Falsk baugbølge

Maling i stav­­­nen gjorde det vanskelig å beregne skipets fart.

I dag

Geometrisk kamuflasje brukes stadig av marinen i flere land.